Quyền riêng tư

 

  1. Mục đích áp dụng

Chính Sách này mô tả cách Mỹ Phẩm Linh Nhâm tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Mỹ Phẩm Linh Nhâm (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Mỹ Phẩm Linh Nhâm được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Mỹ Phẩm Linh Nhâm.

  1. Quy định cụ thể

  1. Về việc thu thập thông tin

– Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại Mỹ Phẩm Linh Nhâm, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch.

– Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Mỹ Phẩm Linh Nhâm không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

  1. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

– Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Mỹ Phẩm Linh Nhâm đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Mỹ Phẩm Linh Nhâm.

– Mỹ Phẩm Linh Nhâm có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Mỹ Phẩm Linh Nhâm cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng giao dịch với Mỹ Phẩm Linh Nhâm. Khi thu thập dữ liệu, Mỹ Phẩm Linh Nhâm thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

– Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ(số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Mỹ Phẩm Linh Nhâm. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Mỹ Phẩm Linh Nhâm.

– Mỹ Phẩm Linh Nhâm không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng của Mỹ Phẩm Linh Nhâm.

– Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Mỹ Phẩm Linh Nhâm, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Mỹ Phẩm Linh Nhâm, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

  1. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

– Mỹ Phẩm Linh Nhâm có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Mỹ Phẩm Linh Nhâm;

– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Mỹ Phẩm Linh Nhâm hoặc ngược lại;

– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Mỹ Phẩm Linh Nhâm;

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

  1. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

– Mỹ Phẩm Linh Nhâm không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Mỹ Phẩm Linh Nhâm cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

– Ngoài các trường hợp nêu trên, Mỹ Phẩm Linh Nhâm sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Mỹ Phẩm Linh Nhâm cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

– Mỹ Phẩm Linh Nhâm có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

* Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Mỹ Phẩm Linh Nhâm có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Mỹ Phẩm Linh Nhâm tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Mỹ Phẩm Linh Nhâm sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Mỹ Phẩm Linh Nhâm: Mỹ Phẩm Linh Nhâm có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Mỹ Phẩm Linh Nhâm cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Mỹ Phẩm Linh Nhâm sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Mỹ Phẩm Linh Nhâm có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Mỹ Phẩm Linh Nhâm sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này

Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Mỹ Phẩm Linh Nhâm 0968689923 – 0912999923 hoặc gửi email đến địa chỉ: Ceo.linhnham@gmail.com.