Tư vấn : 0968886992

Giám đốc Điều hành chúc mừng Tân Giám đốc Đại diện phía Nam

Nhân dịp Ông Nguyễn Ngọc Tài được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Đại diện phía Nam, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Linh Nhâm – Ông Trần Minh Tân – Giám đốc Điều hành đã có thư chúc mừng. 

Thư chúc mừng của Giám đốc Điều hành bày tỏ niềm tin vào sự thành công của ông Nguyễn Ngọc Tài với cương vị Giám đốc Đại diện phía Nam của Mỹ phẩm Linh Nhâm và coi đây là một nhân tố mới thúc đẩy Mỹ phẩm Linh Nhâm ngày càng tiến xa hơn và hội nhập sâu hơn nữa vào thị trường Mỹ phẩm quốc tế.

Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:

Quyết định bổ nhiệm: QD BO NHIEM


Có thể bạn quan tâm