Tư vấn : 0968886992

Giám đốc Điều hành chúc mừng tân đại diện độc quyền

Nhân dịp Công ty Cổ phần và Sản xuất Thương mại Linh Nhâm bổ nhiệm 07 Đại diện độc quyền mới, Giám đốc Điều hành Trần Minh Tân đã gửi thư chúc mừng.

Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:

Dưới đây là danh sách đại diện độc quyền mới kèm Giấy chứng nhận:

1.Đại diện Long An: Lê Thị Bắc

Link Facebook:  https://www.facebook.com/le.bac.5      2. Đại diện Uyên Uyên 

Link Facebook: https://www.facebook.com/uyenuyenvn

3.  Đại diện Vương Thị Như Ánh

Link Facebook: https://www.facebook.com/vuonganh1405

4.  Đại diện  Nguyễn Thị Hồng Duyên

Link Facebook: https://www.facebook.com/myphamlinhnhamYB

5.  Đại diện Võ Thị Phương Linh 

Link Facebook: https://www.facebook.com/phuong.linh.1800721

6.  Đại diện Sao Nguyễn 

Link Facebook: https://www.facebook.com/sao.nguyen.9461

7.  Đại diện Lê Trà My

Link Facebook: https://www.facebook.com/letramy2108

 

 


Có thể bạn quan tâm