Chính sách – Quy định

Chính sách và quy định

Chào mừng Quý khách đến Mỹ phẩm Linh Nhâm. Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách và quy định này để giao dịch với Mỹ Phẩm Linh Nhâm.

1. Phạm vi áp dụng

 • 1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:
  • (i) Mua Sản Phẩm của Mỹ Phẩm Linh NHâm ; và
  • (ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với mua hàng của Mỹ Phẩm Linh Nhâm.
 • 1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng“) bao gồm:
  • (i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên MỸ PHẨM LINH NHÂM; 
  • (ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • 2.4 VINCOMMERCE có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của VINCOMMERCE mà không cần thông báo đến Khách Hàng.

2. Giá cả và thanh toán

 • 2.1. Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên MỸ PHẨM LINH NHÂM đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá của Sản Phẩm là dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như thông tin mô tả cụ thể trên trang giới thiệu cung cấp dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển được quy định
 • 2.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Hàng theo quy định  đăng tải trên MỸ PHẨM LINH NHÂM trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Hàng đó Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.
 • 2.3. Mỹ Phẩm Linh Nhâm có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Mỹ Phẩm LInh Nhâm.
 • 2.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
  • (i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ MỸ PHẨM LINH NHÂM chuyển đến;
  • (ii) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;
  • (iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại MỸ PHẨM LINH NHÂM. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại MỸ PHẨM LINH NHÂM, Khách Hàng cần liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc Khách Hàng của MỸ PHẨM LINH NHÂM (sau đây gọi là “Trung Tâm CSKH”) để được xử lý kịp thời;
  • (iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ;

3. Giao nhận sản phẩm

 • 1. Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy địnhđăng tải trên MỸ PHẨM LINH NHÂM hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại được gọi chung là người nhận hàng.

 • 2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

4. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định đăng tải trên MỸ PHẨM LINH NHÂM.

5. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

 • 5.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH theo số hotline 0968.886.992 – 0906.886.992 hoặc email Ceo.linhnham@gmail.com .
 • 5.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của chính sách bảo hành đăng tải trên MỸ PHẨM LINH NHÂM.

6. Bảo mật thông tin

 • 6.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện QUyền riêng tư đăng tải trên MỸ PHẨM LINH NHÂM.
 • 6.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Quyền riêng tư.

7. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Mỹ Phẩm Linh Nhâm không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của Mỹ Phẩm Linh Nhâm gây ra. Trách nhiệm của Mỹ Phẩm Linh Nhâm đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua sản phẩm của MỸ PHẨM LINH NHÂM

8. Quy định quảng cáo sản phẩm

Nhân viên làm nội dung và các đại lí của công ty khi quảng cáo, quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông nghiêm cấm không sử dụng các từ như ” cam kết”, ” điều trị”,  “hoàn toàn” hay những từ mang tính chất chắc chắn về công dụng và tính năng của mỹ phẩm mà chỉ được dùng những từ có hỗ trợ các chức năng đó.