Chuyên làm trắng


  • Mặt nạ sữa tảo
  • Sự kết hợp độc đáo giữa tảo biển, ngọc trai, sáp ong,… giúp thẩm thấu vào bên trong da, nuôi…